Keramik

Vi har ett par duktiga lokala keramiker representerade hos oss Ingvar Bengtsson som driver  keramikverkstaden vid hamnen i Varberg, och Kicki Sjögren som har sin keramik verkstad i Tångaberg.